Corporate Social Responsibility - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Nasza firma jest organizacją odpowiedzialną. Dlatego zdejmy sobie sprawę, że nie można prowadzić działalności w oderwaniu od wartości niematerialnych. Sukces firmy zależy od równowagi pomiędzy ekonomią, społeczeństwem i środowiskiem naturalnym. Wierzymy, że celem biznesu jest nie tylko zysk, ale również poprawa jakości życia.
Co to w praktyce dla nas oznacza?

Najważniejszy dla nas jest człowiek. Dlatego dbamy o to, by nasi pracownicy otrzymywali wynagrodzenie zapewniające godziwy byt ich rodzinom. Stworzyliśmy komfortowe warunki socjalne dla naszego personelu. Angażujemy się w sprawy pracowników i służymy im pomocą.

Nie zapominamy również o otaczającym nas społeczeństwie. Przeniesienie naszej produkcji oznacza podwyższenie komfortu życia osób mieszkających w sąsiedztwie naszej dotychczasowej siedziby. Uczestniczyliśmy wydajnie w projektach dotyczących rozbudowy infrastruktury, zarówno w poprzednim, jak i w nowym miejscu prowadzenia działalności. Nie jesteśmy obojętni na potrzeby najuboższych. Angażujemy się w przedsięwzięcia społeczne: wspieraliśmy świetlicę terapeutyczną, lokalny chór, stowarzyszenie „Pomóż sąsiadowi”, i wiele innych akcji.

Nasza troska o środowisko naturalne przejawia się w dobrej praktyce produkcyjnej. Dbamy o to, by nasze kartony spełniały wymagania, jakie wynikają z procesu dalszej dystrybucji, przy jednoczesnym zużyciu minimalnej ilości surowców. Oczywiste jest też to, że produkujemy kartony z tektury wytworzonej w dużym stopniu z makulatury, a powstający odpad oddajemy do ponownego recyclingu.

Rozpoczynając prace nad projektem naszego nowego obiektu, skupiliśmy się na filozofii ekologicznego miejsca pracy. Dzięki temu powstał obiekt o idealnej charakterystyce energetycznej. Inwestycja w odnawialne źródła energii i energooszczędne technologie, pozwoliła na zmniejszenie zapotrzebowanie na energię nieodnawialną o 60%. Wierzymy, że troska o przyszłość naszej planety jest warta tych kosztów.